மெய்யிருப்பு...


அவர்களிடமிருக்கிறது அக்கினிப்பரிட்சையின் கேள்வித்தாள்
அவனிடமிருப்பதோ அலைமேல் மிதப்பதற்கான சூத்திரம்....
அவர்களிடமிருக்கிறது ஆயிரம் இரைப்பைகளின் அசுரப்பசி
அவனிடமிருப்பதோ ஆதிரை உடைத்த அட்சய பாத்திரம்.....
அவர்களிடமிருக்கிறது தேய்த்துத்  தேய்ந்த அற்புத விளக்கு
அவனிடமிருப்பதோ அந்த பூதத்தின் விருப்ப ஓய்வுக் கடிதம்....
அவர்களிடமிருக்கிறது கிழக்கை மேற்கென கதைகட்டும் சாத்திரம்
அவனிடமிருப்பதோ விடியலின் கிழிந்த வரைபடம்.....
அவர்களிடமிருக்கிறது ஆடம்பரக் கூச்சலின் அடாவடி ஓசை
அவனிடமிருப்பதோ கலைமகளின் கருணையில் கனிந்த இசை....
அவர்களிடமிருக்கிறது ஒருபோதும் உறங்கவிடாத மனச்சலனம்
அவனிடமிருப்பதோ வற்றாத அமைதியின் ஆழ்ந்த மௌனம்....