குறும்பாய் சில குறும்பாக்கள் (ஆங்கில வடிவமான லிமரிக்கின் தமிழ் வடிவம் குறும்பா.அதனாலோ என்னவோ ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு அனுமதி உண்டு..)காலையில நடக்குறாரு அப்பன்
கேழ்வரகு இட்டிலிதான் டிப்பன்
வேலைக்கு இடையே
வச்சுதின்ன வடையே
மூலையில முடக்கிடுச்சே சுப்பன்

பன்றிக்கும் பறவைக்கும் போட்டி
பரவுகிறகாய்ச்சலின்பேர் சூட்டி
இவ்வுலகை வாட்டி
இன்றுவரை லூட்டி
அன்றைக்கே மருந்துதந்தாள் பாட்டி


கோழிக்குஞ்சு தேடிவந்த கோபாலா
குருமா உன் பொண்டாட்டி செய்வாளா
ஏழுகிலோ எடைகூடி
இடுப்பு பெருத்துதுன்னு
ஆழாக்கு அரிசியில சஃபோலா

வாட்ஸப்பில் வந்ததொரு தகவல்
விநாயகர் பேரில்நல்ல அகவல்
கீட்ஸோடு தழுவல்
கிப்ரானுடன் உலவல்
பாட்டியின் பா பாராமல் நழுவல்

அரிசிமுதல் அந்தனையும் இலவசம்
ஆட்களுக்கோ டாஸ்மாக்கில் பரவசம்
வருமானம் யார்வசம்
வாக்குப்பெட்டி சாகசம்
அரிவாளில் ஆட்டுக்கு ஆர்கஸம்தப்பாக காசுபணம் அள்ளி
தலைகாலு புரியாம துள்ளி
மப்பேத்தும் மில்லி
குப்புறவே தள்ளி
அப்புறமா கோயிந்தா கொள்ளி


பேசியதை குப்பையிலே போட்டு
பணமள்ள பெருந்திட்டம் தீட்டு
ஏசியவர் கூட்டு
ஏற்படுத்திக் காட்டு
வீசியெறி ஓட்டுக்கு நோட்டு

ஜாப்னாக்கு போறாரு மோடி
ஜனநாயக சீதை தேடி
கேட்பாரைத் தேடி
கலங்கிமனம் வாடி
கூப்பாடு போடுபவர் கோடி

தப்பான ஆளில்லே தலீவரு
ஒப்புக்கு அப்போது பிரதமரு
இப்போது நெலக்கரி
இதிலிவரு வடகறி
எப்போதும் எங்காளு சைபரு

 விசாரிக்க கமிஷனொண்ணு வந்து
விசாரிச்சு அறிக்கையொண்ணு தந்து
விசிறிவிட்ட பந்து
சுவரில்பட்டு வந்து
விசயம்தீர்ந்து போச்சுதடா சுந்து